In Hóa Đơn

Đặt In hoá đơn doanh nghiệp

hoadon1342013-2cf3e Để tạo điều kiện thuận lợi cho quý khách trong việc thực hiện thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài Chính và hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 về việc sử dụng hóa đơn. Công ty V.L.C gởi đến quý khách dịch

Dịch vụ báo cáo, quyết toán kế toán hàng tháng

ly_thuyet_kinh_te Một phần không thể thiếu của công tác kế toán là báo cáo thuế hàng tháng. nhận thực hiện báo cáo thuế cho quý doanh nghiệp bằng phần mềm có mã vạch hai chiều (HTKK) của Tổng Cục Thuế. diendanketoan mang đến lòng chân thành, sự hợp tác tin cậy, sự tận tụy chia sẻ 

Điều kiện và thủ tục hoàn thuế

668-t4 1. Điều kiện hoàn thuế GTGT: không thay đổi Nguyên tắc chung – Là Doanh Nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ; – Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra trong 3 tháng liên tục; – Hàng hóa, dịch vụ mua vào cho dự án đầu tư mới, được hoàn thuế nếu đầu