Dịch Vụ Kế Toán Thuế

Hướng dẫn tư vấn quy chế tài chính kế toán

3011200691513 I.    Tư vấn giải đáp những thắc mắc về các loại thuế hiện hành: – Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài  II.  Tư vấn về các vấn đề kê khai nộp thuế của doanh nghiệp: 1.       Hướng dẫn kê khai báo cáo thuế

Hướng dẫn Khai Thuế ban đầu cho doanh nghiệp, công ty mới thành lập

ke-khai-dieu-chinh-bo-sung-ho-so-thue Khi nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh Doanh. Doanh nghiệp cần phải hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu để nộp tại Cơ quan thuế quận (Kể cả trong trường hợp tạm ngưng kinh doanh, không phát sinh chứng từ mua vào bán ra, chưa sử dụng hóa đơn) Hồ sơ khai thuế ban

Tư vấn hướng dẫn lập hóa đơn, chứng từ

ke toan_T_11_05_19_08_53_48 1. Lập hóa đơn, chứng từ Cơ sở kinh doanh khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. –  Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử