Các Vấn Đề Về Thuế

Hướng Dẫn Các Thủ Tục Đăng Ký Thuế Thu Nhập Cá Nhân

A. Người việt Nam: I. Đăng ký thuế: 1. Đối tượng phải đăng ký thuế: –    Tổ chức, cá nhân trả thu nhập, bao gồm: các tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh kể cả các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc thuộc đối tượng phải đăng ký thuế theo

Điều khoản thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng

quabieubang Đối tượng nộp thuế bao gồm: – Cá nhân cư trú – Cá nhân không cư trú * Khái niệm về cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú: + Cá nhân cư trú: Là cá nhân đáp ứng một trong hai điều kiện sau: – Cá nhân có mặt tại VN từ

Những trường hợp được miễn hoặc giảm thuế thu nhập cá nhân

VND moi2013 1.  Miễn thuế : Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 100/2008/NĐ-CP, các khoản thu nhập sau được miễn thuế: – Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha