Các quy trình kiểm toán hệ thống thông tin

POS Kiểm toán hệ thống thông tin (KTHTTT) là việc thực hiện các thủ tục kiểm soát một thực thể cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin. Thuật ngữ KTHTTT trước đây thường được gọi là kiểm toán xử lý dữ liệu điện tử. Đây là quá trình thu thập bằng chứng và đánh giá

Những quy định về kiểm toán các ước tính kế toán

xu-phat-kiem-toan-nhu-phui-bui Ước tính kế toán là một giá trị gần đúng của một chỉ tiêu liên quan đến Báo cáo tài chính (BCTC) được ước tính trong trường hợp thực tế đã phát sịnh nhưng chưa có số liệu chính xác hoặc chưa có phương pháp tính toán chính xác hơn, hoặc một chỉ tiêu thực

Xem xét phân tích những nguyên tắc hoạt động ảnh hưởng đến các thủ tục kiểm toán

kiem-toan-1 Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 (VAS 01) – Chuẩn mực chung quy định 07 nguyên tắc kế toán cơ bản: Cơ sở dồn tích, hoạt động liên tục, giá gốc, phù hợp, nhất quán, thận trọng, trọng yếu. Bên cạnh đó Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 (VAS 21) –

Hướng dẫn tư vấn quy chế tài chính kế toán

3011200691513 I.    Tư vấn giải đáp những thắc mắc về các loại thuế hiện hành: – Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài  II.  Tư vấn về các vấn đề kê khai nộp thuế của doanh nghiệp: 1.       Hướng dẫn kê khai báo cáo thuế

Hướng dẫn Khai Thuế ban đầu cho doanh nghiệp, công ty mới thành lập

ke-khai-dieu-chinh-bo-sung-ho-so-thue Khi nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh Doanh. Doanh nghiệp cần phải hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu để nộp tại Cơ quan thuế quận (Kể cả trong trường hợp tạm ngưng kinh doanh, không phát sinh chứng từ mua vào bán ra, chưa sử dụng hóa đơn) Hồ sơ khai thuế ban

Tư vấn hướng dẫn lập hóa đơn, chứng từ

ke toan_T_11_05_19_08_53_48 1. Lập hóa đơn, chứng từ Cơ sở kinh doanh khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. –  Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử

Hướng dẫn xây dựng và phân tích chi phí định mức

2-new-career-steps-money Phân tích hoạt động kinh doanh phải cố gắng lượng hoá bằng cách dựa trên những dữ liệu được thu thập ( ngành thống kê) xây dựng thành các phương trình (ngành toán học kinh tế ) để kiểm chứng tính xác thực của lý thuyết và những sai biệt do các yếu tố không

Tạp Chí Kế Toán – Dịch Vụ Kế Toán – Kế Toán Tài Chính